หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. ประจำปีงบประมาณ 2566
นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-23 15:56:04

นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. ประจำปีงบประมาณ 2566

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการบริหารการจัดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวตามแนวทางของ UNESCO เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ BCG Model

ทั้งนี้ มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุน 1 รายดังนี้

     1. ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse ในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน/ออกแบบ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th