หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดี นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดี นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-28 11:55:52

สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดี นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2566

หัวหน้าโครงการ 

ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

ผู้ร่วมวิจัย

ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง

อ.ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี

โครงการ : กลไกการพัฒนาและการถ่ายทอดนวัตกรรมบ้านเลี้ยงผึ้ง เพื่อสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกร จังหวัดระนอง โดยสร้างฐานให้ความรู้ใหม่ในพื้นที่ขยายผลจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

พัชร กิ่งก้าน : ออกแบบ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th