หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-09 16:12:13


นักวิจัยที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.shorturl.at/fEGOY

และส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุ มาที่ chutima.te@ssru.ac.th 

ตั้งแต่  บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.