หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศทุนวิจัยชุดโครงการวิจัย 4 ด้าน งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
ประกาศทุนวิจัยชุดโครงการวิจัย 4 ด้าน งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-15 14:43:21


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2565 (Update 23/8/64) (ใช้กับชุดโครงการและโครงการย่อย)
DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2565 (Update 23/8/64) (ใช้กับชุดโครงการและโครงการย่อย)
DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมDOWNLOAD
4. รายละเอียดเพิ่มเติมชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์DOWNLOAD
5. รายละเอียดเพิ่มเติมชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์DOWNLOAD
6. รายละเอียดเพิ่มเติมชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพDOWNLOAD
7. รายละเอียดเพิ่มเติมชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์DOWNLOAD
8. ปฏิทินงบประมาณรายได้2565DOWNLOAD
9. ประกาศมหาลัยDOWNLOAD
10. คู่มือการใช้ระบบ RIS แบบโครงการชุดDOWNLOAD
11. คู่มือการใช้ระบบ RIS แบบโครงการย่อยDOWNLOAD