หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานบริห ...
2023-03-15 17:22:48
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2023-03-14 14:46:55
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ 15
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศ ...
2023-03-10 15:14:20
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2023-02-23 10:20:42
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2023-02-14 00:47:49
แจ้งปิดปรับปรุงระบบวิจัยออนไลน์ RIS
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ RIS เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอปิ ...
2023-02-11 11:19:20
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ ...
2023-02-09 15:53:05
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566    &nb ...
2023-02-02 20:10:31
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ...
2023-02-02 20:09:07
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น ...
2023-02-02 20:06:25
ข่าวย้อนหลัง