หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2024-07-08 17:54:00
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิ ...
2024-07-05 16:17:01
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพื้นที่จังหวัดระนอง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพื้นที ...
2024-07-04 14:18:25
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี “รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี “รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2024-07-04 13:50:42
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา อบรม Microsoft Excel และ Google Sheets เพื่อพร้อมรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา อบรม Microsoft Excel และ Google Sheets เพื่อพร้อมรับการปฏิบัติงานในยุ ...
2024-07-04 13:49:23
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจ ...
2024-06-26 16:38:52
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 14 มิถุ ...
2024-06-26 16:37:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2024-06-26 16:36:35
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skills ภายใต้กระบวนการ "วิศวกรสังคม" ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skills ภายใต้กระบว ...
2024-06-06 11:01:43
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีทำบุญ “เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักบริการวิชาการ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีทำบุญ “เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักบริการวิชาการ” วันที่ 2 ...
2024-06-04 13:22:13
ข่าวย้อนหลัง