หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที ...
2022-06-28 00:13:14
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหล ...
2022-06-17 17:52:09
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565      วันจัน ...
2022-06-13 15:30:37
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเสวนา “การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเสวนา “การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”& ...
2022-06-12 11:03:50
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ ...
2022-06-02 22:33:56
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุท ...
2022-06-02 22:32:36
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  & ...
2022-06-01 20:22:48
สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13. ...
2022-05-09 17:43:28
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565      วันจัน ...
2022-05-09 15:40:18
สถาบันวิจัยฯ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “วันสงกรานต์ ประจำปี 2565”
สถาบันวิจัยฯ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “วันสงกรานต์ ประจำปี 2565”     วั ...
2022-04-11 17:51:43
ข่าวย้อนหลัง