หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา ...
2023-09-22 10:43:08
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา เวลา 10.30 น. ...
2023-09-22 10:41:02
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั ...
2023-09-22 10:39:30
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูลเม ...
2023-09-14 10:57:01
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ...
2023-09-12 15:33:17
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2023-09-12 15:28:38
งดรับ งดให้ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส
No Gift POLICY“งดรับ งดให้”ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดสถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบาย งดรับ ...
2023-09-12 14:36:05
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (4 กันยายน 2566)
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหารา ...
2023-09-07 10:13:51
ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/256 ...
2023-09-01 12:00:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog" (รอบ Concept Idea)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ ...
2023-08-29 13:14:22
ข่าวย้อนหลัง