หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2022-09-12 13:48:35
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาและแสดงผลงานสร้างสรรค์การบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาและแสดงผลงานสร้างสรรค์การบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรร ...
2022-09-06 17:16:52
ขอเชิญ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช 2565
ขอเชิญ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช 2565      ร่วมทำแบบสอบถา ...
2022-08-30 16:01:15
ข่าวย้อนหลัง