หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13. ...
2022-05-09 17:43:28
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565      วันจัน ...
2022-05-09 15:40:18
สถาบันวิจัยฯ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “วันสงกรานต์ ประจำปี 2565”
สถาบันวิจัยฯ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “วันสงกรานต์ ประจำปี 2565”     วั ...
2022-04-11 17:51:43
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565      วันจัน ...
2022-04-11 14:36:18
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีแด่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีแด่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสถาบ ...
2022-04-05 22:58:27
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทาง ...
2022-04-05 22:55:14
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)
ประกาศประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2 ...
2022-04-01 17:58:48
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565      28 มีนาคม 2565 ...
2022-03-28 18:25:13
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัย
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัย    ...
2022-03-18 12:08:03
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nb ...
2022-03-17 19:04:42
ข่าวย้อนหลัง