หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

สวพ.เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2568
สวพ.เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2568แผนงาน F13 ( ...
2024-04-24 10:37:57
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศั ...
2024-03-22 14:09:27
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยผู้ที่สนใจรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full propos ...
2024-02-14 15:20:39
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยผู้ที่สนใจรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full propos ...
2024-02-14 15:09:44
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2567
เอกสารที่เกี่ยวข้องลำดับรายละเอียดDOWNLOAD1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Fundamental_FundDOWNLOAD2.แนวทางก ...
2023-12-16 12:31:56
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนโครงการการสนับสนุนงบประมาณการต่อยอดงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนโครงการการสนับสนุนงบประมาณการต่อยอดงานวิจัยเพื่อการใช้ประโย ...
2023-12-07 01:30:39
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) เปิดรับข้อเสนอ "ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล" รอบที่ 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) เปิดรับข้อเสนอ "ทุนวิจัยและน ...
2023-11-29 12:04:23
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ (Full Proposal) "โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567"
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ (Full Proposal)"โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นัก ...
2023-11-29 12:00:19
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต ...
2023-11-29 12:05:46
ข่าวย้อนหลัง