หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ควา ...
2023-09-13 10:44:18
ทุนอุดหนุนชุดโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2568
เอกสารเพิ่มเติมที่ https://ird.ssru.ac.th/page/doctotsri2568ลงทะเบียนอบรมระบบ NRIIS ที่ https://form ...
2023-09-09 14:13:55
ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566
ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ตั้งแต่ว ...
2023-08-10 10:52:36
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเ ...
2023-08-08 14:57:18
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร)เนื้อความ :ด้ว ...
2023-08-08 14:55:17
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม)เนื ...
2023-08-08 14:53:57
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)เนื ...
2023-08-08 14:51:29
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านสัตว์เศรษฐกิจ)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านสัตว์เศรษฐกิจ)เนื้อความ :ด้วย สำนั ...
2023-08-08 14:49:35
ข่าวย้อนหลัง