หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ปีงบประมาณ  ...
2024-06-17 17:33:15
การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (แผนงานด้าน ATMPs รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ และพัฒนาผลิตยา) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568
วัตถุประสงค์ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดั ...
2024-06-17 17:27:50
วช.เปิดรับข้อเสนอ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-วช)
ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็น ...
2024-06-17 17:23:01
ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนวิจัย/ทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2568
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :ประกาศขยายเวลารับสมัครทุน 2568.pdf ...
2024-06-17 17:21:16
การรับข้อเสนอโครงการ RU ด้านการแพทย์และสุขภาพ (บริการการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ) ประจำปีงบประมาณ 2567
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการต่อยอดและขยายผลผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยในเชิงพาณิชย์ นโยบ ...
2024-06-17 17:19:07
รวมทุนวิจัยที่เปิดรับ Update : 17.06.2024
รวมทุนวิจัยที่เปิดรับUpdate : 17.06.2024_________ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 02-160- ...
2024-06-17 13:49:15
สวพ.เชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจ เนื่องด้วยทาง สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2568
สวพ.เชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจ เนื่องด้วยทาง สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2568ประสงค์ ...
2024-06-05 09:56:59
ข่าวย้อนหลัง