หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ
ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์กร (Application Report: AR) ตามเกณฑ์ EdPEx รายหมวด"
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์กร (A ...
2024-07-23 11:41:19
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2567  &nb ...
2024-07-08 17:55:04
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เปิดการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาจีน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เปิดการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์แล ...
2024-06-27 14:53:06
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม ครั้งที่ 6/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม ครั้งที่ 6/2 ...
2024-06-27 14:52:02
สถาบันวิจัยฯ อบรม “OKRs : การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ"
สถาบันวิจัยฯ อบรม “OKRs : การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ"เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 256 ...
2024-06-27 14:50:59
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้อง EdPEx Concept & Criteria และทบทวนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้อง EdPEx Concept ...
2024-06-27 14:49:50
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็ ...
2024-06-04 15:13:15
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม ครั้งที่ 5/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม ครั้งที่ 5/2 ...
2024-06-04 15:11:08
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมการแพทย์ทหารบก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมการแพทย์ทหา ...
2024-06-04 13:17:07
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 2/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ค ...
2024-06-04 13:14:25
ข่าวย้อนหลัง