หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ
ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ

5 ธุรกิจสตาร์ทอัพนักศึกษาสวนสุนันทา ผ่านการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน
5 ธุรกิจสตาร์ทอัพนักศึกษาสวนสุนันทา ผ่านการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใ ...
2023-07-21 10:07:20
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะทำงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนบน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะทำงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนบนเมื ...
2023-06-18 17:34:00
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ Start-up
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบก ...
2023-06-18 17:25:13
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สวนสุนันทา หารือแนวทางขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนการค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สวนสุนันทา หารือแนวทางขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนการค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ (Sta ...
2023-06-18 17:23:57
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนการค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนการค้าของผู้ป ...
2023-06-13 16:31:26
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้งสู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้งสู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบ ...
2023-04-24 11:39:37
ประกวดการออกแบบลายเสื้อชมรม SSRU STARTUP CLUB ภายใต้แนวคิด “Smart Start Up”
ประกวดการออกแบบลายเสื้อชมรม SSRU STARTUP CLUB ภายใต้แนวคิด “Smart Start Up”     ...
2023-03-23 15:54:20
ข่าวย้อนหลัง