หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ
ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ

สถาบันวิจัยฯ อบรมส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยฯ อบรมส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่นักวิจัยมหาวิทยาลั ...
2024-07-23 11:38:57
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม  โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรระดับนานาชาติ ประจำป ...
2024-07-15 19:47:01
ประกาศรับทุนนักศึกษาวิศวกรสังคมโครงการวิศวกรสังคม ประจำปี 2567-2568
รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องลำดับที่ ชื่อรายการDownload1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนวิศวกรสังค ...
2024-07-14 09:02:26
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าหารือและเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าหารือและเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารครบวงจร  เพื่อขับเคลื่อ ...
2024-07-04 13:45:00
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าเยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าเยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเมื่อวันที่ ...
2024-06-28 14:26:28
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น ผู้ประกอบการรายใหม่ Start-Up
#Startup2024 #ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ขอเชิญ นักศึกษา/ศิษย์เก่าเข้า ...
2024-07-01 14:19:22
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ ...
2024-06-27 11:14:40
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดโครงการส่งเสริมความรู้การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรระดับชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดโครงการส่งเสริมความรู้การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรระดับชาติ    &n ...
2024-06-06 10:59:14
สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการจุดประกายการเริ่มต้นธุรกิจให้นักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการจุดประกายการเริ่มต้นธุรกิจให้นักศึกษาเมื่อว ...
2024-06-04 13:19:47
ข่าวย้อนหลัง