หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ
ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเมื่อวันที่ 4-5 เมษา ...
2024-04-09 15:30:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานอ ...
2024-04-09 14:48:32
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใต้ระบบ ววน. ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วย ...
2024-04-09 14:48:40
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ TOR 2566
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอ ...
2024-04-09 10:04:54
สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2567
สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางป ...
2024-02-15 16:09:31
สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาด้วย business model canvas
สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาด้วย business model canvasเมื่อว ...
2024-01-15 16:40:40
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจและนักศึกษาผู้ประกอบการ Start-up รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการรอบ 12 เดือน
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจและนักศึกษาผู้ประกอบการ Start-up รายงานผลการดำเนิ ...
2024-01-15 16:36:47
“สวนสุนันทา” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ได้จริง พร้อมร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ในงาน OTOP City 2023
“สวนสุนันทา” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ได้จริง พร้อมร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ...
2024-01-02 10:02:04
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิ ...
2024-01-02 10:00:34
ข่าวย้อนหลัง