หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ขอแสดงความยินดีนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการหน่วยขับเคลื่อน นวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ขอแสดงความยินดีนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการหน่วย ...
2022-06-29 16:28:18
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอบคุณตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอบคุณตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Proc ...
2022-06-28 22:57:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้กา ...
2022-06-28 22:49:59
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/ผู้สนใจ สมั ...
2022-06-16 14:07:31
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาส ...
2022-06-15 15:31:25
ผลงานวิจัยของนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนยื่นจดสิทธิบัตรด้านการออกแบบ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนยื่นจดสิทธิบัตรด้านการออกแบบ    &nbs ...
2022-06-16 10:45:17
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการเขียนแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ประจำปี 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการเขียนแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ประจำปี 2567    ...
2022-06-13 13:13:00
ข่าวย้อนหลัง