หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “กลุ่มจักสานหวาย” ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่รายผลิตภัณฑ์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “กลุ่มจักสานหวาย” ส่งเสริมศักยภาพผู้ ...
2021-12-30 10:51:32
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น (Pre-ceiling)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ ...
2021-12-28 21:40:41
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ถ่ายภาพนักวิจัยเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ถ่ายภาพนักวิจัยเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ วันที่ 20 ธั ...
2021-12-20 22:15:20
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสู่การประกวดผลงานเวทีระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสู่การประกวดผลงานเวทีระดับนานาชาติ    วั ...
2021-12-20 22:14:05
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าพบ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ผู้บริหาร บ.ไทยนคร หารือการดำเนินงานด้านการวิจัย
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าพบ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ผู้บริหาร บ.ไทยนคร หารือการดำเนินงานด้านการวิ ...
2021-12-20 19:11:40
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ถ่ายภาพนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ถ่ายภาพนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรร ...
2021-12-14 17:47:21
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC 2021)
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Desi ...
2021-12-14 17:37:32
ข่าวย้อนหลัง