หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจ ...
2023-05-29 16:50:32
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร สู่การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร สู่การยื่นคำขอรับสิ ...
2023-05-29 16:49:21
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร&nbs ...
2023-05-29 16:48:12
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งท ...
2023-05-29 16:47:00
โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) สกสว. ปีงบประมาณ 2568
 ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ...
2023-05-23 13:30:18
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร” ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบั ...
2023-05-22 10:50:27
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร” ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบั ...
2023-05-20 10:08:18
“โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)”
ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม“โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงา ...
2023-05-19 13:48:25
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็น ...
2023-05-19 13:35:47
ข่าวย้อนหลัง