หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finalists โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan 2567
ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finalists โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนว ...
2024-02-21 16:59:09
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานวารสารวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยร ...
2024-02-21 11:31:39
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือแนวทางการบริหารทุนวิจัยร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุน บพข.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือแนวทางการบริหารทุนวิจัยร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุน บพข.  ...
2024-02-21 11:15:54
แจ้งประชาสัมพันธ์รอบการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รอบการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริกา ...
2024-02-19 16:56:15
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ จัดโดย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ จัดโดย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ ...
2024-02-16 16:16:12
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2567 THAILAND INVENTORS DAY 2024 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2567 THAILAND INVENTORS DAY 2024 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ...
2024-02-16 16:10:58
ข่าวย้อนหลัง