หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

คลินิกตีพิมพ์รุ่น2 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ รุ่น 2 ครั้งที่ 1
#คลินิกตีพิมพ์รุ่น2ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม⭐️โครงการคลินิกวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลในระดับนาน ...
2024-06-21 15:35:58
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ ...
2024-06-20 11:31:19
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟัง การบรรยาย “วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI”
 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟัง ⭐️ การบรรยาย  “วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI&rdqu ...
2024-06-21 15:37:33
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
#ววน.2569 #FF2569#งบประมาณแผ่นดิน2569#สกสว. ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม  ประชุมชี้แจงแนวทางการข ...
2024-06-18 15:38:45
“การเขียน impact pathway เส้นทางการสร้างผลกระทบงานวิจัย”
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟัง ⭐️ การบรรยาย  “การเขียน impact pathwayเส้นทางการสร้างผลกระ ...
2024-06-14 09:28:42
ประชุมชี้แจงทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ประจำปีงบประมาณ 2568
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม ⭐️ ประชุมชี้แจงทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ⭐️ว ...
2024-06-07 16:12:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์จากงานวิจัย ววน. ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์จากงานวิจัย ววน. ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจ ...
2024-06-06 11:00:27
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เปิดเวทีเสวนา “เล่าสู่กันฟัง : คุณสมบัติแบบไหน ที่ส่งให้นักวิจัยเขียนโครงการดีมีผลงานเด่น และเป็นมืออาชีพ”
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เปิดเวทีเสวนา “เล่าสู่กันฟัง : คุณสมบัติแบบไหน ที่ส่งให้นักวิจัยเข ...
2024-06-04 15:15:29
ข่าวย้อนหลัง