หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยทุนส่วนตัว/หน่วยงาน และทุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2566
1สายวิชาการ 1  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2566DOWNLOAD2สายวิชาการ ...
2023-01-25 14:12:35
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมวางแผนการดำเนินการแนวทางการทำบันทึกข้อตกลง MOA ด้านการวิจัย ยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมวางแผนการดำเนินการแนวทางการทำบันทึกข้อตกลง MOA ด้านการวิจัย ยกระดับงานวิจัย ...
2023-01-24 11:43:43
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  &n ...
2023-01-23 10:44:22
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโ ...
2023-01-19 15:48:16
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้คำปรึกษาการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาผู้ประกอบการ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้คำปรึกษาการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับทุนอุดหนุนการวิจั ...
2023-01-16 17:39:03
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามและประเมินผลการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน) แผนงานวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามและประเมินผลการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ...
2023-01-16 17:35:26
“อาจารย์ อทิตยา บัวศรี” เข้ารับประกาศนียบัตรปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ งานวิจัยและนวัตกรรม (PO)
“อาจารย์ อทิตยา บัวศรี” เข้ารับประกาศนียบัตรปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริห ...
2023-01-11 22:10:53
ข่าวย้อนหลัง