หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมพร้อมรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ปีงบประมาณ 2563 รอบ Stakeholders 3 กลุ่ม
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมพร้อมรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน ...
2022-05-12 17:49:38
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย บพข.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย บพข.------ ...
2022-05-12 16:18:55
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ...
2022-05-11 23:39:05
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ขับเคลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ จัดอบรมการเขียนบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ขับเคลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ จัดอบรมการเขียนบทความสำหรับ ...
2022-05-06 16:35:30
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร&nbs ...
2022-05-06 16:34:06
ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา สำรวจพื้นที่ต่อยอดงานวิจัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา สำรวจพื้นที่ต่อยอดงานวิจัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก อ.บางคนที จังหวัดสมุทร ...
2022-05-02 20:57:21
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคมด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคมด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะกรรมการสำนักงานการ ...
2022-05-02 12:28:57
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565    &n ...
2022-04-27 17:46:57
ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว.ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น “บุคคลแห่งชาติ 2565”
ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว.ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น “ ...
2022-04-28 15:30:24
ข่าวย้อนหลัง