หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยฯ จับมือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ประกวดการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางชีวภาพ “Biodiversity Catalog”
สถาบันวิจัยฯ จับมือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ประกวดการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อ ...
2023-09-22 10:45:17
สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนสุนันทา ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานความร่วมมือ ระหว่าง BEDO กับ สถาบันการศึกษา ทั้ง 7 แห่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนสุนันทา ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานความร่วมมือ ระหว่าง BEDO กับ สถาบันกา ...
2023-09-07 09:46:47
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมผู้บริหารหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDGs เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมผู้บริหารหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDGs เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย ...
2023-07-13 16:28:34
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา& ...
2023-06-18 17:29:37
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. สวนสุนันทา ศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตร “ส้มโอขาวใหญ่” จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. สวนสุนันทา ศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษ ...
2023-06-18 15:37:11
ข่าวย้อนหลัง