หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง อว.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ต่ ...
2021-12-14 17:45:02
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสิ้นสุดโครงการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสิ้นสุดโค ...
2021-12-03 17:24:03
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพ ...
2021-11-29 14:47:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ...
2021-11-18 16:27:35
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ...
2021-11-09 14:52:55
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลเบื้องต้น “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลเบื้องต้น “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ...
2021-11-05 19:47:01
ราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการหอยแมลงภู่
ราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการหอยแมลงภู่https://today.line.me/th/v2/article/8npVr1Z_______ ...
2021-11-02 18:58:17
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T จากคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T จากคณะทำงานสำนักงานตรว ...
2021-10-29 17:08:01
การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564      วั ...
2021-10-29 15:31:21
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม ยกระดับคุณภาพผล ...
2021-10-06 20:42:03
ข่าวย้อนหลัง