หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม เขตด ...
2022-05-11 23:45:11
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ว่านร่อนทอง ให้แก่ผู้นำชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ว่านร่อนทอง ให้แก่ผู้นำชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  &n ...
2022-04-28 16:38:07
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ด้านบริการวิชาการ รอบ 7 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ด้านบริ ...
2022-04-22 09:44:07
มรภ.สวนสุนันทา เปิดตัวศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีและกลุ่มจักสานต้นคล้า จ.อุดรธานี ดันเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
มรภ.สวนสุนันทา เปิดตัวศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีและกลุ่มจักสานต้นคล้า จ.อุดรธานี ดันเป็นศูนย์ ...
2022-03-28 11:10:22
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมการจัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมการจัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเร ...
2022-03-08 17:52:49
สถาบันวิจัยฯ ประชุมหารือการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ U2T ระยะที่ 2
สถาบันวิจัยฯ ประชุมหารือการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ U2T ระยะที่ 2   19 มกราคม 2565 เวลา 10. ...
2022-03-09 14:10:50
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง อว.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ต่ ...
2021-12-14 17:45:02
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสิ้นสุดโครงการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสิ้นสุดโค ...
2021-12-03 17:24:03
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพ ...
2021-11-29 14:47:41
ข่าวย้อนหลัง