หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking – SDGs 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking – SDGs 2023    ...
2023-05-18 17:20:21
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายชี้แจงเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2023)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายชี้แจงเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายก ...
2023-02-16 17:03:23
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาเครือข่ายความยั่งยืนกลุ่มราชภัฏ และภาคีเครือข่าย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาเครือข่ายความยั่งยืนกลุ่มราชภัฏ และภาคีเครือ ...
2023-02-09 15:42:54
ข่าวย้อนหลัง