หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา"เพื่อเป็นการสนับสนุนทุน ...
2024-02-21 17:01:43
สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 “แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต”
สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 “แผนงานบูรณ ...
2024-02-16 14:21:59
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุลหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาในโอกาสที่ไ ...
2024-02-08 13:59:04
สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ...
2024-01-02 10:17:53
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs) เมื่อวันที่ 6 ธั ...
2023-12-12 09:58:25
สถาบันวิจัยฯ ร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”
สถาบันวิจัยฯ ร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เมื่อวันที่ 5 ...
2023-12-12 09:57:07
สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำป ...
2024-01-23 16:12:38
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิจารณาร่างรายงานการติดตามและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิจารณาร่างรายงานการติดตามและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภั ...
2023-11-29 15:22:34
สถาบันวิจัยฯ จับมือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ประกวดการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางชีวภาพ “Biodiversity Catalog”
สถาบันวิจัยฯ จับมือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ประกวดการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อ ...
2023-11-28 16:04:04
ข่าวย้อนหลัง