หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที แบ่งปันความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในกิจกรรม "ปันผัก ปันสุข วันศุกร์เว้นศุกร์"
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที แบ่งปันความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จัง ...
2024-06-04 15:06:46
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จ ...
2024-06-04 13:33:30
สถาบันวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงค ...
2024-06-04 13:31:12
สถาบันวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงค ...
2024-06-04 13:27:05
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน THE Impact Ranking 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน THE Impact Rank ...
2024-04-24 08:34:43
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับฟังชี้แจงการดำเนินโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” ภายใต้นโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านอาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับฟังชี้แจงการดำเนินโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” ...
2024-04-17 10:36:33
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา"เพื่อเป็นการสนับสนุนทุน ...
2024-02-21 17:01:43
สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 “แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต”
สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 “แผนงานบูรณ ...
2024-02-16 14:21:59
ข่าวย้อนหลัง