หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565  &nb ...
2022-01-14 23:24:56
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณสุนันทา สมพงษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณสุนันทา สมพงษ์    13 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยแ ...
2022-01-13 21:51:19
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี     เมื่อวันที ...
2022-01-13 21:49:40
สถาบันวิจัยฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายในสังกัด
สถาบันวิจัยฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายในสังกัด    12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. รองศาส ...
2022-01-12 22:40:17
สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการแก่ ...
2022-01-12 11:50:56
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565      ว ...
2022-01-10 20:53:38
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มจั ...
2022-01-07 18:14:02
ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ 6 มก ...
2022-01-07 18:12:24
ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะครุศาสตร์
ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะครุศาสตร์   วันที่ 6 มกราคม 2565 รองศ ...
2022-01-07 18:11:04
ข่าวย้อนหลัง