หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ&nbs ...
2023-09-23 09:57:40
สถาบันวิจัยฯ จับมือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ประกวดการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางชีวภาพ “Biodiversity Catalog”
สถาบันวิจัยฯ จับมือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ประกวดการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อ ...
2023-09-22 10:45:17
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา ...
2023-09-22 10:43:08
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา เวลา 10.30 น. ...
2023-09-22 10:41:02
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั ...
2023-09-22 10:39:30
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงาน RAINS FOR THAILAND FOOD VALLEY ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงาน RAINS FOR THAILAND FOOD VALLEY ของมหา ...
2023-09-19 08:24:27
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร วาระพิเศษ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร วาระพิเศษ    &n ...
2023-09-18 09:56:55
แจ้งการส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายการเอกสารDownload1.แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการDownload2.ประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์ วท. ปี พ.ศ. 2 ...
2023-09-15 14:35:57
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิ ...
2023-09-14 15:38:39
ข่าวย้อนหลัง