หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักวิจัยสวนสุนันทาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง จังหวัดอุดรธานี และบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผลักดันผลงานวิจัยผ้าจากเส้นใยกล้วยหอมทองเปิดตลาดญี่ปุ่น
นักวิจัยสวนสุนันทาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง จังหวัดอุดรธานี และบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ...
2023-03-23 19:37:28
ประกวดการออกแบบลายเสื้อชมรม SSRU STARTUP CLUB ภายใต้แนวคิด “Smart Start Up”
ประกวดการออกแบบลายเสื้อชมรม SSRU STARTUP CLUB ภายใต้แนวคิด “Smart Start Up”     ...
2023-03-23 15:54:20
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมแนวทางการเขียนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมแนวทางการเขียนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ...
2023-03-23 15:52:45
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ ...
2023-03-21 17:30:46
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)&n ...
2023-03-21 16:56:16
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนักศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพเขตดุสิต
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนักศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการ ...
2023-03-21 12:14:33
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 ...
2023-03-21 12:09:37
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานบริห ...
2023-03-15 17:22:48
ข่าวย้อนหลัง