หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจ ...
2023-05-29 16:50:32
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร สู่การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร สู่การยื่นคำขอรับสิ ...
2023-05-29 16:49:21
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร&nbs ...
2023-05-29 16:48:12
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งท ...
2023-05-29 16:47:00
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567วันที่ 23 ...
2023-05-24 09:55:49
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญร่วมวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญร่วมวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สถาบันเทคโน ...
2023-05-23 14:00:51
โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) สกสว. ปีงบประมาณ 2568
 ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ...
2023-05-23 13:30:18
ข่าวย้อนหลัง