หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา"เพื่อเป็นการสนับสนุนทุน ...
2024-02-21 17:01:43
ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finalists โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan 2567
ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finalists โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนว ...
2024-02-21 16:59:09
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหารวันที่ 20 กุม ...
2024-02-21 11:35:30
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/256719 กุมภาพันธ์ 2567 เว ...
2024-02-21 11:34:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“เดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“เดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา ...
2024-02-21 11:41:38
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานวารสารวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยร ...
2024-02-21 11:31:39
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป ...
2024-02-21 11:17:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือแนวทางการบริหารทุนวิจัยร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุน บพข.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือแนวทางการบริหารทุนวิจัยร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุน บพข.  ...
2024-02-21 11:15:54
ข่าวย้อนหลัง