หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณสุนันทา สมพงษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณสุนันทา สมพงษ์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-13 21:51:19


สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณสุนันทา สมพงษ์

    13 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (ด้านวิทยาศาสตร์) สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ณ อาคาร วช.4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th