หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2564
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-22 16:34:43


ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2564

ช่วงเย็นวานนี้ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 17.00-18.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2564 โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย และหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิจัยในคน เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, รศ.ดร.รจนา จันทราสา, ศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล, รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ และ อาจารย์ชลลดา ชูวณิชานนท์ และนอกจากนี้ยังมีการมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่แก่คณะกรรมการอีกด้วย 

อนุธิดา แสงใส : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th