หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศฝ่ายบริหาร
ประกาศฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Human Research Protection: HRP) ครั้งที่ ๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Human Research Protection: HRP) ครั้ง ...
2018-07-06 15:17:01
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
????????โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รอบ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2561 ครับ ?????????? ...
2018-05-18 14:15:23
ประกาศปัจจุบัน