หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > อบรมระบบ NRMS Postaudit เพื่อรายงานผลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
อบรมระบบ NRMS Postaudit เพื่อรายงานผลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-11-10 16:40:29


ลงทะเบียนที่ http://rdi.ssru.ac.th/nrmspostaudit/

คู่มือการใช้ระบบ NRMS ONGOING