หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > การดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
การดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-01 13:21:13


  1. แบบยืนยันและรายละเอียด แบบยืนยันและรายละเอียด.doc
  2. เอกสารประกอบการขอจริยธรรม ที่ http://ird.ssru.ac.th/useruploads/files/20170831/ad3f8a1c270cb3f83e357fea4caf12f8c1a63750.doc
  3. ระบบวิจัยออนไลน์ www.ris.ssru.ac.th