หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-07-12 14:27:20


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562
วันที่ 17 และ 18 กรกฏาคม พ.ศ 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3
-------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์เพื่อ เรียนรู้วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ปี 2562 เข้าระบบ RIS (แบบใหม่)
----------------------------------------------------------------
4 รอบการอบรม
วันที่ 17/07/2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
วันที่ 17/07/2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันที่ 18/07/2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
วันที่ 18/07/2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
---------------------------------------------------------------
**สิ่งที่ต้องนำมาในวันอบรม**
- ไฟล์ ว1ด. โครงการวิจัย
download ที่ http://ird.ssru.ac.th/…/a786e6c438153eec4ed32db9f223110d998…
- ไฟล์ แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
download ที่ http://ird.ssru.ac.th/…/fcd732edced61dfcd7683a02f0670175258…
- ไฟล์สแกน ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักจริยธรรมฯ(ถ้ามี)
------------------------------------------------------------
สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนที่ 
http://www.training.ird.ssru.ac.th/ris2018/