หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNLVERSITY RANKNGS ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNLVERSITY R ...
23 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 73
Food Valley 65 โหนดนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย โดยนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมเทียบกับแผนงาน (ภาคผนวก 6 แนบสัญญา)
25 ส.ค. 65 Food Valley  65 โหนดนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยโดยนำเสนอผลการดำ ...
25 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 73
กิจกรรมย้อนหลัง