หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

Food Valley 65 โหนดนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย โดยนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมเทียบกับแผนงาน (ภาคผนวก 6 แนบสัญญา)
25 ส.ค. 65 Food Valley  65 โหนดนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยโดยนำเสนอผลการดำ ...
2022-08-15 14:57:02
จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNLVERSITY RANKNGS ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNLVERSITY R ...
2022-08-15 14:55:18
ข่าวย้อนหลัง