หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNLVERSITY RANKNGS ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNLVERSITY RANKNGS ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
23 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 73

จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNLVERSITY RANKNGS

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5