หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทุนอุดหนุนชุดโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2568
เอกสารเพิ่มเติมที่ https://ird.ssru.ac.th/page/doctotsri2568ลงทะเบียนอบรมระบบ NRIIS ที่ https://form ...
2023-09-09 14:13:55
Tsukuba
สถาบันวิจัยและพัฒนานำคณะผู้บริหาร – นักวิจัยสวนสุนันทา หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ...
2023-06-16 11:10:26
แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ Fundamental Fund 2566 ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 1 รายงาน 6 เดือน (60%)
รายการเอกสารรายงานการเงิน 60% งวดที่ 1Download1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 1 (60%)Download2. คู่มือการเ ...
2023-04-08 14:41:41
ประกาศทุนวิจัย ทุนวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2566
รายการเอกสารDownload1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนวิจัยทุนวิศวกรสังคมDOWNLOAD2. คู่ ...
2023-01-13 15:02:07
ประกาศทุนวิจัย ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2566
รายการเอกสารDownload1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ...
2023-01-13 15:01:13
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566ระหว่างวัน ...
2022-11-01 15:03:58
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อ          เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่น ...
2022-11-01 14:59:01
ขอแสดงความยินดี กับ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่า ...
2022-03-29 19:19:28
ข่าวปัจจุบัน