หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2564    วันพุธท ...
2021-07-07 21:04:59
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564    & ...
2021-02-25 20:25:43
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ค ...
2021-02-24 00:51:10
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล          ...
2021-02-09 19:57:38
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมอบนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมอบนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอด ...
2021-02-04 17:50:51
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษ ...
2021-01-28 16:48:06
ข่าวปัจจุบัน