หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สวนสุนันทายืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มราชภัฏสมัยที่ 14 อันดับที่ 14 ของประเทศ
สวนสุนันทายืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มราชภัฏสมัยที่ 14 อันดับที่ 14 ของประเทศ    & ...
2021-07-26 20:56:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2564    วันพุธท ...
2021-07-07 21:04:59
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564    & ...
2021-02-25 20:25:43
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะและสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะและสถาบัน  ...
2021-02-24 00:55:14
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์    &n ...
2021-02-24 00:53:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ค ...
2021-02-24 00:51:10
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและบริหารประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณฯ
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและบริหารประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณฯ    ...
2021-02-24 00:47:48
ข่าวปัจจุบัน