หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skills ภายใต้กระบวนการ "วิศวกรสังคม" ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skills ภายใต้กระบว ...
2024-06-06 11:01:43
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีทำบุญ “เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักบริการวิชาการ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีทำบุญ “เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักบริการวิชาการ” วันที่ 2 ...
2024-06-04 13:22:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skill ภายใต้กระบวนการ วิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skill ภายใต้กระบวน ...
2024-05-16 18:45:50
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2024-05-15 11:13:17
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2567วันที่ 30 เมษายน 2567 สถาบั ...
2024-05-14 17:04:09
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2567วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สถาบั ...
2024-05-14 17:02:27
สถาบันวิจัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
สถาบันวิจัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื ...
2024-05-14 17:01:26
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมประมง หารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาปลาหมอสีคางดำ
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมประมง หารือแนวทางการขับเคลื่อ ...
2024-05-14 16:58:00
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ ร่วมอบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ ร่วมอบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่ ...
2024-04-24 10:36:40
ข่าวย้อนหลัง