หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2023-08-16 10:41:56
ผอ.สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ได้รับเชิญร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผอ.สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ได้รับเชิญร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ...
2023-08-16 10:21:21
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมอบรม “ความเสี่ยงและความรับผิดทางละเมิดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัยการเงินการคลัง”
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมอบรม “ความเสี่ยงและความรับผิดทางละเมิดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหา ...
2023-07-26 14:10:17
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ     วันพฤหัสบดีที่ ...
2023-07-21 10:37:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิ ...
2023-07-19 17:19:26
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมงานสัมมนา Accelerating Social Value for Higher Education ภายใต้โครงการ CMU Accelerate Impact and Hackathon 2023
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมงานสัมมนา Accelerating Social Value for Higher Education ภา ...
2023-07-19 17:09:43
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายที่ปรึกษาแผนงาน RAINS FOR THAILAND FOOD VALLEY ภาคกลาง โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายที่ปรึกษาแผนงาน RAINS FOR THAILAND FOOD VALL ...
2023-07-19 16:45:34
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research Integrity
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research In ...
2023-07-17 10:46:30
สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ    &nb ...
2023-07-12 15:21:21
ข่าวย้อนหลัง