หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทาง ...
2022-11-08 10:34:43
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2     เมื่อวั ...
2022-11-03 15:58:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565     วันศุกร์ที ...
2022-10-30 10:58:33
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ...
2022-10-25 21:02:18
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบ ...
2022-10-25 09:42:01
ประชุมหารือจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมหารือจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
2022-10-22 10:08:35
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566       ...
2022-10-21 10:31:53
ข่าวย้อนหลัง