หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   &n ...
2021-07-16 17:25:05
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19&nb ...
2021-07-16 17:23:11
สถาบันวิจัยและพัฒนา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงและมอบหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงและมอบหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    ...
2021-07-06 20:14:43
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายและการถ่ายทอดตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายและการถ่ายทอดตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ& ...
2021-07-03 14:24:38
สมาชิกกลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๓
สมาชิกกลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเ ...
2021-07-03 14:22:47
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย1 ...
2021-07-01 22:14:19
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   30 มิถุนายน 2564 ส ...
2021-06-30 17:49:55
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงในการประชุมบุคลากรประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงในการประชุมบุคลากรประจำปี 2564  ครั้ง ...
2021-06-30 17:47:54
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 256 ...
2021-06-29 20:21:35
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมแนวทางการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (subic)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมแนวทางการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (subic)     29 มิถุนายน 2 ...
2021-06-29 20:20:14
ข่าวย้อนหลัง