หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับคณะทำงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับคณะทำงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าสอบทา ...
2021-11-24 17:35:05
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยร ...
2021-11-24 17:33:52
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 ...
2021-11-23 18:58:15
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมไทย-จีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมไทย-จีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ...
2021-11-23 18:57:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ...
2021-11-22 17:15:49
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564   18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ส ...
2021-11-18 12:31:07
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มรภ.สวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มรภ.สวนสุนันทา ครั้งที่ 1/256415 พฤศจิกายน 2564 เวลา ...
2021-11-16 00:19:40
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติร ...
2021-11-12 17:56:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ ...
2021-11-11 16:56:52
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ มหาวิท ...
2021-11-10 19:36:11
ข่าวย้อนหลัง