หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking-SDGs)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ ...
2021-10-25 19:47:05
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic ...
2021-10-23 21:19:51
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    ...
2021-10-20 08:59:16
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมหารือแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมหารือแผนยุทธศาสตร์ด้านกา ...
2021-10-15 13:36:35
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ...
2021-10-15 13:35:19
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมร่างกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมร่างกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fu ...
2021-10-15 13:33:38
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทย ...
2021-10-15 13:29:14
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี นางสาวบุศรา ศรีกนก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี นางสาวบุศรา ศรีกนก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ ...
2021-10-12 20:30:27
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี นายชำนิ นิลอรุณ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี นายชำนิ นิลอรุณ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ร ...
2021-10-12 20:29:07
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ...
2021-10-12 20:21:59
ข่าวย้อนหลัง