หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564      ...
2021-02-10 18:53:52
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564    ...
2021-02-10 18:43:37
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมถ่ายภาพจัดทำโครงสร้างทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมถ่ายภาพจัดทำโครงสร้างทำเนียบผู้บริหารและบุคลา ...
2021-02-08 20:15:27
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564      ...
2021-02-08 19:57:43
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ คุณนฤพล ศรีสว่าง เนื่องในโอกาสได้ดำรงค์ผู้อำนวยการกองกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ คุณนฤพล ศรีสว่าง เนื่องในโอ ...
2021-02-08 17:27:05
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล      &nb ...
2021-02-08 16:39:37
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้านำเสนอวิสัยทัศน์แก่สภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้านำเสนอวิสัยทัศน์แก่สภามหาวิทยาลัย        &nb ...
2021-01-27 19:37:28
สวนสุนันทาพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน SCD Rankings 2021
สวนสุนันทาพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน SCD Rankings 202 ...
2021-01-26 19:02:24
ข่าวย้อนหลัง