หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

บทสัมภาษณ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บทสัมภาษณ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา3 กระดาษภาชนะจากพืช มรภ. ...
2021-09-24 15:24:55
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการประกวด KM Good Practice Award ในงาน KM SHARE & LEARN ประจำปี 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการประกวด KM Good Practice Award ในงาน KM SHARE & LEARN ประจำปี ...
2021-09-18 23:14:36
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ)    ...
2021-09-13 20:40:49
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีข ...
2021-09-08 19:22:40
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ 2 ...
2021-09-07 22:06:54
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       วั ...
2021-09-02 20:30:13
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้ง ...
2021-09-01 21:40:28
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2564  &nb ...
2021-09-01 21:20:35
ข่าวย้อนหลัง