หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดี ...
2022-12-26 09:36:10
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสวัสดีปีใหม่ แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสวัสดีปีใหม่ แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา& ...
2022-12-26 09:30:16
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งมอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งมอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2022-12-22 15:36:08
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2022-12-13 23:01:16
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมทีมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉม สู่มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมทีมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉม สู่มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการ ...
2022-12-13 11:44:31
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ...
2022-12-06 10:45:04
ข่าวย้อนหลัง