หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร”วันที่ 26 กันย ...
2023-09-30 13:54:47
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม”วันที่ 26 ...
2023-09-30 13:53:29
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 9/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 9/2566วันที่ 26 กันยายน ...
2023-09-30 13:50:33
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมทบทวน (ร่าง) แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมทบทวน (ร่าง) แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2023-09-30 13:47:23
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา ...
2023-11-28 16:18:07
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา เวลา 10.30 น. ...
2023-11-28 16:30:59
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั ...
2023-11-28 15:55:39
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูลเม ...
2023-11-28 14:56:24
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ...
2023-11-28 13:55:25
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2023-11-28 12:04:46
ข่าวย้อนหลัง