หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2564  & ...
2021-04-01 16:53:38
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564        ...
2021-04-01 13:58:31
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCD Ranking)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCD Ranki ...
2021-03-30 18:56:40
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ ...
2021-03-25 18:27:58
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2564
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2564      เช้าวันนี้ (23 มีนาคม 2564 ...
2021-03-23 18:24:33
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของผู้เสนอขอตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของผู้เสนอขอตำแหน่ง หัวหน้าสำ ...
2021-03-17 17:54:48
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin          & ...
2021-03-15 16:45:00
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2564   ...
2021-03-11 22:47:13
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Endnote
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Endnote        &nb ...
2021-03-09 19:03:59
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Go ...
2021-03-08 20:19:40
ข่าวย้อนหลัง