หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนป ...
2021-06-24 21:22:37
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 5/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ค ...
2021-06-22 18:12:34
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) แล ...
2021-06-21 18:47:30
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไ ...
2021-06-15 16:26:10
สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินหน้าการหารือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินหน้าการหารือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการว ...
2021-06-11 15:46:49
กลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ในกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ผ่านระบบ google meet )
กลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ในกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเ ...
2021-06-11 12:56:04
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก          &nbs ...
2021-06-09 13:23:00
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประชุม (นัดพิเศษ) หารือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประชุม (นัดพิเศษ) หารือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน ...
2021-06-06 00:20:24
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2564     ...
2021-06-04 11:56:46
ข่าวย้อนหลัง