หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล          เมื่อวันท ...
2021-01-15 10:15:24
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีช ...
2021-01-12 16:08:23
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔    &n ...
2021-01-12 15:50:52
อาจารย์ วันจักร น้อยจันทร์แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ วันจักร น้อยจันทร์แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา เนื่องในโอกาสได้รับแ ...
2021-01-12 15:06:12
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนคณะบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รักษารา ...
2021-01-08 17:26:17
กองพัฒนานักศึกษามอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษามอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา          เมื่อ ...
2021-07-28 09:59:53
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา      & ...
2021-07-28 09:45:24
ข่าวย้อนหลัง