หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมผู้บริหารขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปี 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมผู้บริหารขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปี 2564      ...
2021-05-13 21:46:55
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์   ...
2021-05-11 22:19:16
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 3/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ค ...
2021-05-06 17:01:01
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลชี้แจงประเด็นปัญหาในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลชี้แจงประเด็นปัญหาในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่า ...
2021-04-28 21:26:09
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหน่วยงานในระบบ ววน. ประจำปีงบประมาณ 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และ ...
2021-04-27 12:06:19
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2564
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2564            วานนี ...
2021-04-23 14:18:54
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๒ (รอบที่๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุ ...
2021-04-08 18:28:31
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ำ& ...
2021-04-08 16:43:34
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับมอบแนวทางขับเคลื่อนการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับมอบแนวทางขับเคลื่อนการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564    &n ...
2021-04-05 18:30:00
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2564
                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมค ...
2021-04-07 15:46:07
ข่าวย้อนหลัง