หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบสนับสุนนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Smart Decision Support System) กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบสนับสุนนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Smart Decision Suppo ...
2020-07-30 09:53:41
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ  แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงกา ...
2020-08-20 12:39:02
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในโอกาสได้รั ...
2020-07-17 10:14:24
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/25 ...
2020-06-29 15:52:35
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 5 /2563
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพท ...
2020-05-20 13:14:05
สวนสุนันทาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนเปิดตัวแพลตฟอร์ม U OTOP สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการ
สวนสุนันทาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนเปิดตัวแพลตฟอร์ม U OTOP สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและผู้ปร ...
2020-08-20 12:07:14
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 3 /2563
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์ก ...
2020-05-15 16:14:39
ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      ...
2019-02-28 13:13:02
ข่าวย้อนหลัง