หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566- ...
2022-09-05 11:57:12
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) “เปิดรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล“
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)“ เปิดรับข้อเสนอ ทุนวิจัยแล ...
2022-08-22 10:18:54
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund 2567) ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 18 ก.ย. 65
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund 2567)เดิมตั้งแ ...
2022-08-17 15:49:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประ ...
2022-08-09 16:13:30
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทาง ...
2022-08-04 12:04:33
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ TTSFขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโล ...
2022-07-26 17:06:33
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ...
2022-07-26 16:58:10
NIA เปิดโอกาสให้นักวิจัย สตาร์ทอัพที่สนใจ และมีความต้องการหาทุนต่อยอดเชิงพานิชย์
NIA เปิดโอกาสให้นักวิจัย สตาร์ทอัพที่สนใจ และมีความต้องการหาทุนต่อยอดเชิงพานิชย์-------------------- ...
2022-06-28 12:25:16
ประกาศ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)
ประกาศ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)------ ...
2022-06-15 10:32:51
ข่าวย้อนหลัง