หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย"การจัดการทุนทางวัฒนธรรม" PMU บพท.
ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย"การจัดการทุนทางวัฒน ...
2023-11-03 18:33:28
สกสว. ประกาศเลื่อน !! การแจ้งผลข้อเสนอเชิงหลักการที่สามารถยื่นคำของบประมาณได้ - การยื่นคำของบประมาณโครงการพัฒนา วท. ผ่านระบบ NRIIS
รายการเอกสารDownload1.แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการDownload2.ประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์ วท. ปี พ.ศ. 2 ...
2023-10-19 15:35:48
ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี ...
2023-10-12 15:41:08
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ควา ...
2023-09-13 10:44:18
ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566
ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ตั้งแต่ว ...
2023-08-10 10:52:36
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเ ...
2023-08-08 14:57:18
ข่าวย้อนหลัง