หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566-------- ...
2022-06-06 13:21:51
ประกาศ บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566------------------- ...
2022-06-06 10:57:27
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
ประกาศ รับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowshi ...
2022-05-31 13:23:38
ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal)
ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal) ---------- ...
2022-05-24 15:21:50
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566"
ประกาศ รับข้อเสนอโครงการ "ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566"------------- ...
2022-05-24 12:35:33
ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)----------------------- ...
2022-05-02 15:54:12
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabricatio ...
2022-04-28 11:13:14
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฏหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566---------------------------หัวข้อ การมีส่วนร่ว ...
2022-04-27 13:58:19
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT)
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์(SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT) สำนัก ...
2022-04-25 11:50:11
ข่าวย้อนหลัง