หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565-------------------- ...
2022-04-07 11:00:04
ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดให้นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจรับทุน---------------------------สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศ ...
2022-03-29 11:32:12
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประ ...
2022-03-28 15:53:45
[ThaiSC] เปิดรับข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Program โดยขยายเวลาเพิ่มถึงวันที่ 18 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)ThaiSC เปิดรับข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Progra ...
2022-03-07 16:46:27
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประ ...
2022-03-04 15:55:24
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศรับข้อเสนอโครงการงานวิจัย (Full Proposal)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
2022-03-04 15:28:48
สกสว. และ​ สป.อว. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact
สกสว. และ สป.อว. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดTRIUP Act Awards for Research Utilization with High Imp ...
2022-03-02 15:17:10
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนท ...
2021-12-22 13:01:47
ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 7 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสาร ระดับนานาชาติ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง1. แบบฟอร์มการรับรองว่าจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติDOWNLOAD2. ร ...
2022-08-04 09:59:30
ข่าวย้อนหลัง