หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทาง ...
2023-08-08 14:35:52
แจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ (R2R) ของมหาวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงิ ...
2023-08-07 17:42:28
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำการศึกษาต่อประเท ...
2023-08-07 11:15:53
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2568
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ...
2023-07-17 10:48:57
ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอทุน THE APEC-AUSTRALIA WOMEN IN RESEARCH FELLOWSHIP ประจำปี 2566
ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอทุน THE APEC-AUSTRALIA WOMEN IN RESEARCH FELLOWSHIP ประจำปี 2566 โอกาสดี ...
2023-07-06 15:59:23
ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ ...
2023-02-09 16:40:41
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Propos ...
2022-12-16 10:03:40
"การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2566
???????? ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรร ...
2022-12-02 11:16:06
ข่าวย้อนหลัง