หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ TTSFขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโล ...
2022-07-26 17:06:33
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ...
2022-07-26 16:58:10
NIA เปิดโอกาสให้นักวิจัย สตาร์ทอัพที่สนใจ และมีความต้องการหาทุนต่อยอดเชิงพานิชย์
NIA เปิดโอกาสให้นักวิจัย สตาร์ทอัพที่สนใจ และมีความต้องการหาทุนต่อยอดเชิงพานิชย์-------------------- ...
2022-06-28 12:25:16
ประกาศ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)
ประกาศ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)------ ...
2022-06-15 10:32:51
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566-------- ...
2022-06-06 13:21:51
ประกาศ บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566------------------- ...
2022-06-06 10:57:27
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
ประกาศ รับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowshi ...
2022-05-31 13:23:38
ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal)
ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal) ---------- ...
2022-05-24 15:21:50
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566"
ประกาศ รับข้อเสนอโครงการ "ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566"------------- ...
2022-05-24 12:35:33
ข่าวย้อนหลัง