หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :1.หนังสือแจ้งประกาศทุน.pdf2.ประกาศทุน 10th call e-AIS JRP โรคติดเชื้อ.pd ...
2020-12-24 16:47:09
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระด ...
2020-12-24 16:41:52
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.docxFR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโค ...
2020-12-24 15:57:45
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปี ...
2020-12-24 15:50:01
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ...
2020-10-28 14:18:36
ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ
ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติปี 2564 เปิดรับสมัคร   - ...
2020-10-28 14:15:09
ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ประจำปี 2564
ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ประจำปี 2564ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยปี 2564 เปิดรับสมัคร - ห ...
2020-10-28 14:11:46
ข่าวย้อนหลัง