หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ข่าวประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Tsukuba
สถาบันวิจัยและพัฒนานำคณะผู้บริหาร – นักวิจัยสวนสุนันทา หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ...
2023-06-16 11:10:26
2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI)
Conference: 2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI)Go t ...
2020-09-17 19:24:22
2021 23rd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)
2021 23rd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)Go to conference webs ...
2020-09-17 19:17:47
2021 4th Biennial International Conference on Nascent Technologies in Engineering (ICNTE)
2021 4th Biennial International Conference on Nascent Technologies in Engineering (ICNTE)Conference ...
2020-09-17 19:04:00
2021 International Conference on Assessment and Learning (ICAL)
Conference: 2021 International Conference on Assessment and Learning (ICAL)Go to conference websiteA ...
2020-09-17 19:00:59
2021 5th Free and Open Source Software Conference (FOSSC)
Conference: 2021 5th Free and Open Source Software Conference (FOSSC)Go to conference websiteAbstrac ...
2020-09-17 18:55:01
2021 IEEE International Conference on Social Sciences and Intelligent Management (SSIM)
2021 IEEE International Conference on Social Sciences and Intelligent Management (SSIM)Go to confere ...
2020-09-17 18:44:50
2021 IEEE 3rd International Conference on Computer Science and Educational Informatization (CSEI)
Conference: 2021 IEEE 3rd International Conference on Computer Science and Educational Informatizati ...
2020-09-17 18:36:48
International e-Engineering Education Services Conference 2020
Conference: 2021 International e-Engineering Education Services Conference (e-Engineering)Go to conf ...
2020-09-17 18:31:31
ข่าวปัจจุบัน