หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ
ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ

ขอแสดงความยินดี กับ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่า ...
2022-03-29 19:19:28
ข่าวปัจจุบัน