หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ
ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ...
2022-05-24 19:38:14
สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ ครั้ง ...
2022-05-24 17:38:36
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย &nbs ...
2022-05-17 16:33:25
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...
2022-05-17 16:43:10
Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ...
2022-05-12 17:56:08
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้ ...
2022-05-11 23:41:42
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานใ ...
2022-05-11 23:40:22
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2565  &nb ...
2022-05-10 16:27:07
ข่าวย้อนหลัง