หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ
ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ ...
2024-06-21 15:47:24
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดโครงการส่งเสริมความรู้การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรระดับชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดโครงการส่งเสริมความรู้การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรระดับชาติ    &n ...
2024-06-06 10:59:14
สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการจุดประกายการเริ่มต้นธุรกิจให้นักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการจุดประกายการเริ่มต้นธุรกิจให้นักศึกษาเมื่อว ...
2024-06-04 13:19:47
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรระดับชาติ ประจำปี 2567
 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรระดับชาติ ประจำปี 256 ...
2024-05-16 09:11:09
สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้ประกอบการไทย-จีน นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน “การค้าการลงทุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน”
สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้ประกอบการไทย-จีน นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน “การค้า ...
2024-05-14 14:23:28
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเมื่อวันที่ 4-5 เมษา ...
2024-04-09 15:30:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานอ ...
2024-04-09 14:48:32
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใต้ระบบ ววน. ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วย ...
2024-04-09 14:48:40
ข่าวย้อนหลัง