หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ
ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาด้วย business model canvas
สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาด้วย business model canvasเมื่อว ...
2024-01-15 16:40:40
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจและนักศึกษาผู้ประกอบการ Start-up รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการรอบ 12 เดือน
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจและนักศึกษาผู้ประกอบการ Start-up รายงานผลการดำเนิ ...
2024-01-15 16:36:47
“สวนสุนันทา” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ได้จริง พร้อมร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ในงาน OTOP City 2023
“สวนสุนันทา” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ได้จริง พร้อมร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ...
2024-01-02 10:02:04
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิ ...
2024-01-02 10:00:34
ประกาศ!! รับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ!! รับข้อเสนอและการประชุมชี้แจงทุโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประม ...
2023-12-03 23:46:08
เปิดรับผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมคัดเลือก การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : IPITEx2024
เปิดรับผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมคัดเลือก การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : IPI ...
2023-11-30 23:32:14
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์อทิตยา บัวศรี”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์อทิตยา บัวศรี” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ร ...
2023-11-19 13:30:50
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงกา ...
2023-10-31 10:40:39
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงนิทรรศการ “นวัตกรรมผลงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในงานครบรอบ 64 ปี วช.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงนิทรรศการ “นวัตกรรมผลงานวิจัยสู่ผลิตภั ...
2023-10-26 09:29:10
ข่าวย้อนหลัง