หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ Fundamental Fund 2566 ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 1 รายงาน 6 เดือน (60%)
รายการเอกสารรายงานการเงิน 60% งวดที่ 1Download1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 1 (60%)Download2. คู่มือการเ ...
2023-04-08 14:41:41
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566ระหว่างวัน ...
2022-11-01 15:03:58
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อ          เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่น ...
2022-11-01 14:59:01
18 นักวิจัยสวนสุนันทาติดอันดับ AD Scientific Index 2021 (Alper-Doger Scientific Index)
        15 นักวิจัยสวนสุนันทาติดอันดับ AD Scientific Index 2021 (Alper-Doge ...
2021-10-20 15:45:34
ข่าวปัจจุบัน