หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

นักวิจัยสวนสุนันทาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง จังหวัดอุดรธานี และบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผลักดันผลงานวิจัยผ้าจากเส้นใยกล้วยหอมทองเปิดตลาดญี่ปุ่น
นักวิจัยสวนสุนันทาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง จังหวัดอุดรธานี และบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ...
2023-03-23 19:37:28
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมแนวทางการเขียนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมแนวทางการเขียนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ...
2023-03-23 15:52:45
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ ...
2023-03-21 17:30:46
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนักศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพเขตดุสิต
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนักศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการ ...
2023-03-21 12:14:33
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 ...
2023-03-21 12:09:37
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมศึกษาดูงาน หลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมศึกษาดูงาน หลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธ ...
2023-03-14 14:48:33
ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมผลกระทบและโทษจากการซื้อ-ขายผลงานวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ”
ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม“โครงการอบรมผลกระทบและโทษจากการซื้อ-ขายผลงานวิจัย ในวารสารระดับนา ...
2023-03-14 11:39:24
ข่าวย้อนหลัง