หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มุ่งสร้างนักวิจัยต้นแบบที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มุ่งสร้างนักวิจัยต้นแบบที่มีศักยภาพสูงด ...
2022-11-25 19:37:48
สถาบันวิจัยฯ ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ มุ่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ สู่การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ
สถาบันวิจัยฯ ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ มุ่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ สู่การวิจัยที่มีคุณภาพ ...
2022-11-24 08:23:42
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ (นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง) เพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบระดับสูง
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ (นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง) เพื่ ...
2022-11-24 08:22:24
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย “ทุนพัฒนานักว ...
2022-11-15 00:55:06
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสร้างหลักสูตรการสร้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสร้างหลักสูตรการสร้างนักวิจัยที่มี ...
2022-11-05 14:11:27
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566ระหว่างวัน ...
2022-11-01 15:03:58
ข่าวย้อนหลัง