หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยฯ เปิดอบรม “วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI” แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยฯ เปิดอบรม “วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI” แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภ ...
2024-07-23 11:40:04
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เปิดโครงการคลินิกวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เปิดโครงการคลินิกวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลนานาชาติ เมื่อ ...
2024-07-19 14:02:43
ผอ.สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับผู้ประกอบการ
ผอ.สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับผู้ประกอบการ เมื่อวันพุธท ...
2024-07-19 10:25:17
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569เมื่อวันอังคา ...
2024-07-04 14:15:25
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เปิดอบรม “การเขียน Impact Pathway เส้นทางการสร้างผลกระทบงานวิจัย”
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เปิดอบรม “การเขียน Impact Pathway เส้นทางการสร้างผลกระทบงานวิจัย&r ...
2024-07-04 14:13:07
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปี ...
2024-06-27 16:03:52
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประม ...
2024-06-27 14:48:24
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปี ...
2024-06-26 16:53:42
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปี ...
2024-06-26 16:42:39
ข่าวย้อนหลัง